[Image: TMSmall1a.jpg?m=1399491921]
[Image: TM2015_2.jpg?m=1399564952]
[Image: TMSmall3.jpg?m=1399463506]
[Image: TM2015_4.jpg?m=1399564954]
HOUSTON HỌP MẶT
Sáng tác: Đỗ Quân
Dành Riêng cho Họp Mặt 2015 Tại Houston. Chúng tôi sẽ thu âm và đăng trong một ngày gần đây. Đây là melody cho giọng Nam nhưng sẽ điều chỉnh lại và đề nghị ban Hợp ca Nam nữ hát cho xôm tụ …

[Image: hopmat-Houston.jpg]