Hình ảnh và sinh hoạt ngày đầu tiên 22/5//2015 tại Houston lake Wilderness Park

[Image: DSC_3749.JPG?m=1434377822]

Xin mời quý thầy cô và các bạn xem một số hình ảnh trong ngày Thứ Sáu 22/5/2015 từ Gallery của ĐHSPKT theo link nơi đây:

Gallery Hình ảnh ngày thứ Sáu 22/5/2015 từ máy ảnh của Bình Đỗ

Gallery Hình ảnh tổng quát trong 3 ngày qua máy ảnh của Đinh Hương

Khi vào Gallery thì sẽ có những hình ảnh thumbs loại nhỏ. Bấm vào hình để có hình lớn trung bình, bấm vào lần nữa sẽ có hình lớn và bạn có thể download về máy của bạn (right click -> save as …). Tuy nhiên những hình ảnh ảnh nầy đã được thu nhỏ lại vì kho chứa hình có giới hạn và để display nên resolution dạng trung bình. Bạn nào cần hình original để in thì xin liên lạc với Bình.