Hội Ái Hữu Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật là nơi họp mặt của các cựu sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức.

Dù bạn đang ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên Thế giới , nếu đã từng là sinh viên của trường ĐHSPKTTĐ, Xin mời bạn tham gia vảo Diễn đàn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức bằng cách liên lạc với Ban điều hành tại:

daihocsuphamkythuatthuduc@gmail.com

 

Link vào Diễn đàn: http://www/daihocsuphamkythuat-thuduc.org/forums