Xin mời bạn ghi lại đôi dòng cảm nghĩ về trang nhà của Hội Ái Hữu Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ  Thuật -Thủ Đức. Các  góp ý xây dựng này sẽ giúp cho Ban Điểu hành  cải thiện không ngừng về nội dung lẫn hình thức để là nơi bạn sẽ thích và ghé thăm thường xuyên.

Trân trọng

Ban Điều Hành Hội Ái Hữu ĐHSPKT -Thủ Đức

[comment-guestbook]