Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức

Full Version: Thủ lãnh của ISIS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Thủ lãnh của ISIS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sáng nay Oct 27, 2019 rằng thủ lãnh của ISIS (Islam State of Iraq and Syria), Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị bao vây và tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở Syria. Baghdadi đã tự sát bằng đai bom ở cuối đường hầm khi bị lực lượng biệt kích Mỹ tìm ra, bao vây và tiến đến gần.

Sau trùm khủng bố Al-Qaeda, Osama bin Laden bị truy nã và giết, nay đến thủ lĩnh ISIS Baghdadi bị tiêu diệt, chúc mừng sự thành công của quân đội Mỹ.

Tham khảo:
Reuters:
Trump announces grisly death of Islamic State leader Baghdadi during U.S. raid.
https://www.reuters.com/article/us-midea...SKBN1X60GA

BBC:
Abu Bakr al-Baghdadi: IS leader 'killed in US operation' in Syria.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50200339

Reference URL's