Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KLM tại Sydney
05-01-2019, 06:19 AM (This post was last modified: 05-01-2019 05:53 PM by KimDung.)
Post: #9
RE: KLM tại Sydney
Cảm tạ tinh thần người ủng hộ.
Vài câu vớ vẩn chào thăm hỏi,
Đâu cần phải nghĩ, phải lo ra.
Vạn dặm đường xa thăm bạn cũ,
Bộc bạch , chân tình qúi lắm thay.

Mến chúc gia đình anh chị vạn sự bình an. Mong gặp anh chị trong ngày họp mặt Sydney 2019.


Trong bài thơ anh Khai tặng anh Hùng có hai câu KD thấy vui vui.

Anh Hùng muốn:

Visa xin duyệt chờ mỏi mắt
Một chuyến đi xa phải hỏi "bà"

Anh Khai viết:

Visa xin duyệt chờ mỏi mắt
Một chuyến đi xa cần "lịnh bà"

KD thì muốn:

Một chuyến đi xa phài "nịnh bà"

Đàn bà cũng không kỷ luật sắt như mấy anh nghĩ đâu nha.

Thân ái
KimDung
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 4 users Like KimDung's post:
Hung Nguyen (05-01-2019), KhaiLao (05-03-2019), NgocThuy (05-24-2019), ThienToan (05-01-2019)
Post Reply 


Messages In This Thread
KLM tại Sydney - ThienToan - 04-22-2019, 06:25 AM
RE: KLM tại Sydney - KimDung - 04-24-2019, 01:16 AM
RE: KLM tại Sydney - KhaiLao - 04-24-2019, 01:04 PM
RE: KLM tại Sydney - PhuongLe - 04-25-2019, 01:54 AM
RE: KLM tại Sydney - KhaiLao - 04-25-2019, 12:56 PM
RE: KLM tại Sydney - Hung Nguyen - 04-25-2019, 09:31 PM
RE: KLM tại Sydney - ThienToan - 04-29-2019, 04:04 AM
RE: KLM tại Sydney - Hung Nguyen - 04-30-2019, 12:44 AM
RE: KLM tại Sydney - KimDung - 05-01-2019 06:19 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content