Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xin gia nhập thành viên ĐHSPKTTD - HHanh (79KCN)
03-26-2013, 12:07 PM
Post: #4
RE: Xin gia nhap thanh` vien DHSK - HHanh (79KCN)
Welcome Hồng Hạnh đến vơí trang web trường. Càng đông càng vui, nếu em có kỷ niệm gì vui về bạn bè , thầy cô ở trường kể cho các anh chị nghe là nhất .Còn nhớ đến các thầy cô là quý lắm rồi. Không cần phải xét bằng của em đâu. Em ở đâu? Có muốn tham gia HM Forida hè năm nay không?
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Xin gia nhap thanh` vien DHSK - HHanh (79KCN) - NgocLan - 03-26-2013 12:07 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content