Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chúc Mừng Bạn Ta Lên Chức Sui Gia
09-12-2013, 08:17 AM
Post: #1
Chúc Mừng Bạn Ta Lên Chức Sui Gia

Chúc Mừng Bạn Ta Lên Chức Sui Gia


Chúc mừng anh Trần Đình Mỹ (74KCN) và Bùi Thị Tuyết (74KNN) có được rể hiền.

Chúc mừng cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.


**********

Chúc mừng Thái Văn Thành Phương (74KNN) và Quan Huỳnh Hoa (75KNC) có được dâu thảo.

Chúc mừng cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.


[Image: lop%2075KTGD.jpg?m=1378987920]

(ở giữa): Quan Huỳnh Hoa, cô dâu, chú rể, Thành Phương


Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like YenThu's post:
NgocLan (09-14-2013), ThienToan (09-12-2013)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content