Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5 Quốc Gia Hàng Đầu Về Ảnh Hưởng Văn Hóa
07-07-2018, 09:02 AM
Post: #1
5 Quốc Gia Hàng Đầu Về Ảnh Hưởng Văn Hóa
Ảnh hưởng toàn cầu thường được đo bằng sức mạnh quân sự, chính trị hay kinh tế, nhưng đối với một số quốc gia, đó là sức mạnh của văn hóa - thức ăn, thời trang hay giải trí - là những thứ có ảnh hưởng mạnh nhất.


https://www.bbc.com/vietnamese/vert-tra-44742962
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes ThanhPho's post:
MaiHuong (07-15-2018)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content