Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Huế và em- Phù Vân
08-04-2018, 05:01 PM
Post: #1
Huế và em- Phù Vân
Vĩ Dạ chiều nay mưa phai trên tóc nhuộm
Trường Tiền buồn bóng đổ một mình ai
Bốn mươi năm trở lại bến sông này
Lẫn khuất trong hồn
áo trắng bay chiều lộng gió
Con đò xưa đưa em về Vĩ Dạ
Kỷ niệm học trò
tan trường phượng đỏ gót chân ai
Lưu lạc nửa đời
còn vướng sợi tóc mai
Mất dấu chân nhau
đường đời lạc nẻo
Bạc trắng mái đầu
còn thấy lại nhau chăng
Trường Tiền ơi đời ta như cung đàn lỡ nhịp
Lỗi hẹn rồi sao bắt kịp được đời nhau.
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 6 users Like NgoPhan's post:
KhangPham (08-06-2018), KimDung (08-04-2018), LongNguyen (08-06-2018), NgocLan (08-07-2018), ThienToan (08-04-2018), TuNguyen (08-07-2018)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content