Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tin về tiền lạc quyên giúp bạn : Nguyễn Phương và Nguyễn Sơn 74KCN
01-25-2019, 08:28 PM
Post: #1
Tin về tiền lạc quyên giúp bạn : Nguyễn Phương và Nguyễn Sơn 74KCN
Quí thầy cô và các ACE SPKT-TĐ thân thương!
Thư Líu Lo đăng tâm tình về chuyện góp gió thành bão giúp hai anh bạn : Nguyễn Sơn, và Nguyễn Phương 74KCN đã lâu từ tháng 10.2018. Mà mãi đến tháng 1. 2019, Líu Lo mới có thể tường trình cùng với tất cả mọi người hôm nay đây
Tháng 12.2018, đóng sổ . Kết quả lạc quyên rất là tốt đẹp. Chuyện THU đã xong, nhưng chuyện CHI thì dựa vào tình hình thực tế điều trị bệnh, hoàn cảnh của hai bạn, tiền thu từng đợt..đồng thời cũng dựa vào ý kiến của một nhóm bạn bên nhà sau khi đi thăm..tiền được giao chuyển chủ yếu chi cho từng đợt điều trị. Việc tiền lạc quyên hoạt động như thế nào đã được nhóm bạn: Nguyễn thị The 74KCN, Bùi thị Hồng 77KNC, Dương văn Minh 78OTM, và Nguyễn thị Kim Ánh 79KNC chịu trách nhiệm.
Líu Lo nhận được bao nhiêu tiền từ thầy cô, và ace thì đã chuyển giao hết toàn bộ tiền thu được. Còn các bạn bên nhà,sau đó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Kèm theo đây là : Thư cám ơn của hai bạn Phương, Sơn và Tổng số Thu, Chi


[Image: AP6.jpg?m=1548460078]

[Image: AP5.jpg?m=1548460078]

[Image: AP4.jpg?m=1548460078]

Kính, thân chào tất cả mọi người.

Xuân Lan_Líu Lo 74KNC
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 5 users Like XuanLan's post:
AnTMa (01-25-2019), KimDung (01-26-2019), MaiHuong (01-26-2019), PhuongLe (01-26-2019), ThienToan (08-04-2019)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content