Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xuân viễn xứ
02-07-2019, 08:36 PM
Post: #1
Xuân viễn xứ
Mùa xuân viễn xứ, cành mai cũng là mai xứ tuyết, nhớ nắng vàng, mai vàng, áo nàng vàng , mùa xuân đi lễ, ngậm ngùi như câu thơ của một người lưu vong.

"Xuân đáo tha hương, bất kiến hoàng mai sầu Việt điểu.
Tâm hoài cố quận, thường chiêm bạch tuyết mộng Nam chi"[Image: NgoPhan.jpg?m=1549594295]

[Image: Canada.jpg?m=1549594251]
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 3 users Like NgoPhan's post:
HienTran (02-07-2019), HongNhung (02-09-2019), KimDung (02-10-2019)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content