Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mẫn Lê in Houston
11-08-2019, 12:02 PM
Post: #1
Mẫn Lê in Houston
Nhân dịp anh Mẫn (potential CEO) đến thăm bạn bè Houston (11/01/19), Bằng & Điệp đã tổ chức một mini họp mặt tại tư gia (11/02/19) nhằm đón tiếp anh. Thầy, cô An và thầy, cô Đễ mặc dù ở xa cũng đến chung vui với các học trò. Một số vấn đề liên quan đến kỳ họp mặt vừa qua tại Sydney cũng được đề cập để rút kinh nghiệm cho kỳ họp mặt sắp đến.


[Image: IMG_3004.JPG?m=1573227686]

[Image: IMG_3018.JPG?m=1573227825]

[Image: IMG_3021.JPG?m=1573227859]

[Image: IMG_3024.JPG?m=1573227900]

[Image: IMG_3029.JPG?m=1573227932]

[Image: IMG_3032.JPG?m=1573227967]

[Image: IMG_3034.JPG?m=1573228001]

[Image: IMG_3038.JPG?m=1573228033]

[Image: IMG_3043.JPG?m=1573228064]

[Image: IMG_3047.JPG?m=1573228101]

[Image: IMG_3048-1935583905.JPG?m=1573228140]

[Image: IMG_3052.JPG?m=1573228170]

[Image: IMG_3061.JPG?m=1573228247]


[Image: IMG_3055.JPG?m=1573228202]


[Image: IMG_3062.JPG?m=1573228295]

[Image: IMG_3064.JPG?m=1573228329]
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 14 users Like Hung Nguyen's post:
AnTMa (11-09-2019), HongNhung (11-13-2019), KimDung (11-09-2019), KimThuy (11-10-2019), KimVan (11-10-2019), LongNguyen (11-12-2019), MaiHuong (11-09-2019), NgocLan (11-11-2019), NgocThuy (12-07-2019), PhuongLe (11-08-2019), ThienToan (11-08-2019), TrucLam (11-12-2019), TuNguyen (11-09-2019), YenThu (11-09-2019)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content